Paruszka

Paruszka

Paruszka – wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Krajenka.
Paruszka została założona prawdopodobnie na początku XVII wieku, a w 1652 roku mieszkało tu 26 protestanckich rodzin chłopskich. Byli to niemieccy koloniści.
W wyniku epidemii dżumy wieś całkowicie się wyludniła, w związku z czym sprowadzono kolonistów z Holandii, także głównie wyznania protestanckiego.
Na początku XVII wieku wybudowali oni małą kaplicę drewnianą, którą kilkadziesiąt lat później utracili na rzecz parafii katolickiej w Głubczynie.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa pochodzi z lat 1927-1935, a pozostałości cmentarza ewangelicko-augsburskiego (resztki nagrobków) z XIX wieku (cmentarz po południowej strony drogi do Dolnika).

Opublikuj komentarz

You May Have Missed