Jezioro Piaseczno

Jezioro Piaseczno

Piaseczno – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w granicach administracyjnych miasta Piły, leżące na terenie Doliny Gwdy.
W publikacjach i na mapach topograficznych jezioro występuje pod nieoficjalną nazwą Jezioro Jeleniowe, potocznie nazywa się je także Jelonkami.
Dawna niemiecka nazwa wówczas łączących się trzech jezior: Piaseczno, Bagiennego oraz małego już nieistniejącego jeziora na północnym krańcu jeziora Piaseczno to Dreisee.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 12,5 ha do 13,2 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 74,8 m n.p.m.
Średnia głębokość wynosi 5,7 m, głębokość maksymalna 10,1 m. Brzegi jeziora są zarośnięte w ok. 80%.
Roślinność o liściach pływających reprezentują: grążel żółty, grzybień biały, rdest ziemnowodny, żabiściek pływający.
Z roślinności zanurzonej występują: rdestnica połyskująca, rogatek sztywny, mech wodny i moczarka kanadyjska; tworzą one zwarte, podwodne łąki.
W zbiorniku występuje bardzo dobre warunki tlenowe oraz tarliskowe i żerowiskowe dla ryb.
Wiodącymi gatunkami ryb są: lin, szczupak, sandacz, płoć, ukleja, okoń, karp, karaś, leszcz, amur, węgorz oraz sum.


Opublikuj komentarz

You May Have Missed