Stacja Kaczory

Stacja Kaczory

Kaczory – stacja kolejowa w Kaczorach, położona na dwutorowej linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła Główna, w województwie wielkopolskim, powiecie pilskim, w gminie Kaczory.
Posiada 2 tory główne zasadnicze z krawędziami peronowymi i 1 tor główny dodatkowy bez krawędzi peronowych.
Od strony stacji Białośliwie odgałęzia się tor boczny ładunkowy. Przy torze tym stoi magazyn towarowy wraz z rampą.
W obrębie stacji istnieje przejazd drogowy obsługiwany przez dyżurnego ruchu.
Ruch pociągów na stacji prowadzony jest na nastawni dysponującej “Kc”, na której znajdują się urządzenia scentralizowane z sygnalizacją świetlną i napędem elektrycznym rozjazdów w torach głównych.
Stacja przeszła kilka lat temu modernizację, w czasie której zlikwidowano semafory kształtowe.
Zlikwidowano również nastawnię wykonawczą Kc1, a wszystkie napedy urządzeń przeniesione zostały na nastawnie dysponującą “Kc”.


Opublikuj komentarz

You May Have Missed