Jezioro Lachotka

Jezioro Lachotka

Jezioro Lachotka (zwane też Głochotczyno, Łachotka) położone na terenie gminy Szydłowo, powiat pilski, województwo wielkopolskie.
Pierwsze na drodze rzeki Ruda zbiera wody z licznych strumieni dopływających głębokimi wąwozami do tego zbiornika.
Kiedyś były to dwa jeziora Lachotka Mała i Lachotka Duża (zob. Mapka z 1938 roku. Po spiętrzeniu (koniec lat 70-tych XX w.),
wody tych jezior połączyły się i obszar wody wydatnie wzrósł (obecnie to 39,92 ha).
Jezioro ma kształt owalny,
usytuowane jest w kierunku północno-zachodnim. Od strony północno wschodniej do brzegu przylegają łagodne skarpy porośnięte lasem.
Do pozostałej części brzegu przylegają łąki i bagna. Zbiornik okala miejscami dość szeroki pas trzcin i sitowia. Jeziorem tym gospodarowało Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Wałczu. W latach osiemdziesiątych akwen ten został udostępniony do wędkowania.
Obecnie jest dzierżawione. Zarybiane karpiem dla celów hodowlanych.
Rybostan: Płoć, Szczupak, Okoń, Węgorz, Lin, Karp, Amur, Leszcz, Karaś, Krąp i inne gatunki w mniejszych ilościach.


Opublikuj komentarz

You May Have Missed