Rzeka Gwda

Rzeka Gwda

Rzeka Gwda o długości 145 km, najdłuższy prawobrzeżny dopływ Noteci, wypływa z jeziora Wierzchowo na wysokości 139,4 m n.p.m. Płynąc na południe, uchodzi do rzeki Noteci w miejscowości Ujście na poziomie 48 m n.p.m.
Spośród rzek Pomorza Zachodniego posiada największe dorzecze o powierzchni 4943 km2.
Posiada liczne dopływy zasilające Gwdę swymi wodami . Należą do nich: Nizica, Dołga, Czernica, Szczyra, Debrzynka, Płytnica, Rurzyca, Piława i Głomnia.
Rzeka Gwda w dużej części została zasiedlona przez Bobry. Jest to dużym urozmaiceniem i jest co obserwować podczas połowów.
Rzeka posiada ogromną różnorodność krajobrazu i przyrody , pola i łąki równiny sandrowej, dalej bór sosnowy z wznoszącymi się nad wodą zalesionymi wzgórzami,często fantazyjne kształty linii brzegowej, natkniemy się też na liczne odnogi rzeczne.
Towarzysząca rzece strefa lasów nazywana jest Puszczą nad Gwdą. Można tu spotkać dziki, sarny i jelenie. Występują tu również głuszce, żurawie i czaple.
Atrakcją dla miłośników militariów jest pozycja przednia niemieckiej linii obronnej, tzw. Wału Pomorskiego, która przebiegała wzdłuż Gwdy.
Dla zainteresowanych zabytkami techniki ciekawostką będzie zbudowany na początku XX wieku zespół elektrowni wodnych. Gwda jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Jest to szlak dość długi, malowniczy i urozmaicony.
Rzeka Gwda prawie na całym odcinku zliczana jest do rzek nizinnych , za wyjątkiem odcinka od jazu na wysokości miejscowości Tarnówka,do mostu drogowego w miejscowości Krępsko, zaliczana jest do rzek typu górskiego.
Rybostan to:Płoć, Lin, Karp, Leszcz, Szczupak, Okoń, Brzana i inne drobne gatunki .Na odcinku górskim ponadto jest Głowacica, Lipień, Pstrąg, Kleń i parę innych gatunków.


Okolice wsi Płytnica


Okolice wsi Dobrzyca


Okolice wsi Krępsko


Okolice miasta Piła


Opublikuj komentarz

You May Have Missed