Rzeka Rurzyca

Rzeka Rurzyca

Rzeka Rurzyca – w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Teren ten stanowi malownicza rynna odpływowa dawnych wód lodowcowych wypełniona torfami oraz mułami i piaskami jeziornymi, w której znajduje się sześć jezior polodowcowych połączonych rzeką Rurzycą, wpadającą do rzeki Gwdy w miejscowości Krępsko.
Obszar w większości jest porośnięty przez lasy iglaste (67%). Poza nimi występują tu zarówno naturalne lasy mieszane na stromych zboczach doliny jak i źródliskowe olszyny.
Tylko niewielkie fragmenty obszaru zajęte są przez łąki i inne tereny otwarte. Rurzyca przepływa przez jeziora: Krąpsko Małe, Krąpsko Długie, Trzebieszki, Krąpsko Górne, Krąpsko Średnie, Dąb. W 1978 roku, spłynął kajakiem ksiądz kardynał Karol Wojtyła, co upamiętnia niewielki pomnik nad jeziorem Krąpsko Średnie.
W 1993 szlakowi temu nadano imię Jana Pawła II.
Ta krótka rzeka odprowadza wody sześciu wyjątkowo pięknych wąskich jezior rynnowych, a swoje źródła bierze w bardzo urokliwym rezerwacie przyrody Diabli Skok z jeziora Krąpsko Małe, położonym około 5 km na północ od wsi Szwecja.


Okolice osady PKP Płytnica


Opublikuj komentarz

You May Have Missed