Galeria Zdjęć Miejscowości

Witaj w mojej galerii zdjęć.

Jest to moja galeria zdjęć oparta na darmowym skrypcie PHP Piwigo.

Zdjęcia miast, wsi i osad z okolic miasta Piła i innych miejsc. Nie ma możliwości wstawiania zdjęć przez innych użytkowników.

 

Home / Miasta

Miasto (od prasłow. „местьце”, „mě́stce”–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy,
małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą miejski styl życia.
W różnych państwach kryteria miejskości są różne, najczęściej są to kryteria ludnościowe bądź prawno-administracyjne (prawa miejskie).
Pierwsze miasta powstawały zapewne w 2. połowie VI tysiąclecia p.n.e. i były na ogół samodzielnymi jednostkami politycznymi (Sumer IV–III tysiąclecie) oraz ośrodkami kultu religijnego.
Podstawową przyczyną zakładania i rozwoju miast była naturalna tendencja do tworzenia się organizacji społecznych umożliwiających zwiększanie efektywności pracy ludzkiej.
W różnych okresach historycznych, formacjach gospodarczych oraz regionach geograficznych, miasta różniły się funkcjami, wielkością i formą.