Stacje

Stacja to posterunek zapowiadawczy , w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się conajmniej jeden tor główny dodatkowy,
a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy.
Stacje na których łączą się szlaki trzech lub więcej kierunków, nazywamy stacjami węzłowymi.