Osady


Osada-według ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych,
osada to niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się)charakterze zabudowy
albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności:
osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym.